Berichtgeving rond het Coronavirus (Covid-19)

Berichtgeving coronavirus

De laatste tijd is er in de lokale media veel berichtgeving geweest over het al dan niet sluiten van de toeristische sector en het sluiten van het vaarseizoen tot 1 juni. Gezien het feit dat deze berichtgeving de nodige vragen oproept en de onzekerheid welke dit met zich meebrengt willen wij u op de hoogte stellen van de manier waarop wij hier mee omgaan en zullen wij  u gedurende de periode dat dit nodig is op de hoogte houden van de ontwikkelingen en eventuele aanpassingen met betrekking tot onze jachthaven.

De vraag hoe zich te gedragen op het water wordt ons steeds vaker gesteld en dan met name de vraag met hoeveel personen men mag varen op een boot. In onderstaande link staan de regels zoals deze zijn opgesteld door de Veileigheidsregio IJsselland, hierin staat ook vermeld met hoeveel personen u zich maximaal ergens mag ophouden.

Noodverordening Veileigheidsregio IJsselland versie 11 mei 2020

Maatregelen om drukte in Giethoorn te reguleren

[Update:29/05/20]

In verband met het coronavirus voert het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) een aantal maatregelen in om de verwachte drukte in Giethoorn de komende maanden te reguleren. Vanaf vrijdag 29 mei worden de maatregelen ingesteld. Lees in onderstaande link alles over de maatregelen.

Maatregelen Giethoorn vanaf 29 mei

Mededeling Provincie Overijssel: "Start vaarseizoen uitgesteld tot 1 juni"

[Update:18/05/20]

Met ingang van maandag 18 mei worden de bruggen en sluizen in Overijssel weer bediend volgens het zomerse regime. Dit betekent een versoepeling van het eerdere uitstel tot 1 juni van de opening van het vaarseizoen vanwege coronamaatregelen. De nieuwe richtlijnen van de rijksoverheid bieden ruimte om, onder strikte voorwaarden, de bediening van de vaarwegen in Overijssel weer op te pakken. Klik op onderstaande link voor informatie.

Aanpassing bediening bruggen en sluizen in in Provincie Overijssel

 

[Update: 24/03/20]

De Provincie Overijssel heeft op 24 maart jl. een mededeling uit doen gaan ten aanzien van het bedienen van de bruggen en sluizen in de omgeving van onze jachthaven. De woordkeuze bij deze mededeling is naar onze mening niet helemaal de juiste geweest, daar het enkel slaat op de aangepaste bediening van de bruggen en de sluizen. Het is, vooralsnog, toegestaan om te varen in het gebied.

Maatregelen Rijksoverheid en het RIVM:

[Update: 31/03/20]

Zojuist is door premier Rutte bekendgemaakt dat de maatregelen, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, geldend tot 6 april a.s., zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april a.s. Vooralsnog bent u dus nog van harte welkom in onze jachthaven, mits u de maatregelen hanteert zoals afgegeven door het RIVM en zicht houdt aan onze extra maatregelen.

[Update: 24/03/20]

Ons havenkantoor is gesloten na aangescherpte maatregelen van de Nederlandse regering en het RIVM, in verband met het coronavirus. U bent en blijft echter van harte welkom in onze jachthaven, mits u de maatregelen hanteert zoals afgegeven door het RIVM. We zijn wel telefonisch en per email bereikbaar.

 • Extra hygiëne (niezen in je elleboog en minimaal 20 seconden je handen wassen)
 • Afstand houden van 1,5 meter
 • Niet met meer dan 3 personen samenkomen

PROTOCOL NALEVING MAATREGELEN OM VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS TE VOORKOMEN

Protocol/maatregelen Waterpark Beulaeke Haven

In verband met het coronavirus geldt op dit moment een speciaal protocol op ons bedrijf. Ons bedrijf volgt de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een aantal extra maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. U bent verplicht mee te werken aan onderstaande voorschriften om de gezondheid van elkaar te beschermen.

VOOR ALLE GASTEN GELDT:

ALS U KOORTS HEBT OF VERKOUDEN BENT KOMT U NIET NAAR ONS BEDRIJF. BLIJF DAN THUIS. DIT GELDT OOK VOOR UW GEZINSLEDEN.

Maatregelen/protocol gebruik trailerhelling:

 • Als u het terrein op rijdt en u ziet dat het druk is blijft u dan zolang mogelijk in de auto zitten.
 • Meldt u zich in het havenkantoor, u  kunt contactloos betalen. gebruikt u voordat u gaat pinnen de handgel
 • Wanneer u de boot vaarklaar gaat maken doet u dat, indien mogelijk alleen of maximaal met 2 personen, zet u dan de auto en de trailer zo neer dat u andere recreanten niet hindert, of zij u, en houdt ten alle tijde de 1,5 meter afstand aan.
 • Wacht met naar de helling toerijden als uw voorganger helemaal gereed is, d.w.z. wanneer de auto en trailer geparkeerd zijn en de boot wegvaart.
 • Voor het parkeren van uw auto en trailer volgt u ten alle tijde de instructies op van de havenmedewerker met het gele/oranje hesje. U dient de trailer af te koppelen van de auto en beide naast elkaar te parkeren in de parkeervakken.
 • U kunt tot 1 juli geen gebruikmaken van ons toiletgebouw, dit volgens de Noodverordening van de Veiligheidsregio IJsselland, houdt u hier bij vertrek van huis a.u.b. rekening mee.
 • We kunnen ten alle tijde besluiten, bij teveel aanloop, om de trailerhelling weer af te sluiten.

Maatregelen in ons havenkantoor:

 • Het havenkantoor is beperkt geopend
 • Wij houden 1,5 meter afstand van elkaar en schudden geen handen
 • Kom met 1 persoon tegelijk
 • Aan de deur hangt een kaart die aangeeft of u naar binnen kunt of niet. Dit is afhankelijk van de drukte. Wij vragen om uw geduld
 • Betaling uitsluitend per pin/contactloos
 • Als het havenkantoor gesloten is, vindt u instructies op de deur.

Maatregelen op ons haventerrein:

 • Wij vragen u op alle delen van ons terrein 1,5 meter afstand tot anderen te houden
 • Let goed op als u over de steigers loopt! Daar is het nu extra noodzakelijk om anderen ruimte te geven
 • Het speeltoestel is toegankelijk, maar wees verstandig. Als het te druk wordt, zoek dan een ander plekje om met uw (klein) kinderen te spelen
 • Dagbezoek/visite van mensen die geen ligplaatshouder zijn, is op dit moment niet toegestaan
 • Wij vragen u in deze bijzondere situatie om geen derden uit te nodigen op uw boot

Maatregelen in ons sanitairgebouw:

[Update: 19/05/20]

"GEDEELDE SANITAIRE VOORZIENINGEN GESLOTEN TOT EN MET 1 JULI A.S."

[Update: 03/05/20]

Verlening van de noodverordening voor de Veiligheidsregio IJsselland van 31 maart!

"GEDEELDE SANITAIRE VOORZIENINGEN GESLOTEN TOT EN MET 19 MEI A.S."

[Update: 31/03/20]

Nieuwe noodverordening voor de Veiligheidsregio IJsselland!!!

"GEDEELDE SANITAIRE VOORZIENINGEN WORDEN GESLOTEN"

Wij zijn verplicht om ons te houden aan de noodverordening zoals deze is afgegeven voor de Veiligheidsregio IJsselland en zullen ons toiletgebouw derhalve sluiten tot en met dinsdag 28 april.